PHIẾU SÀNG LỌC BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO COVID-19

Anh/Chị đến bệnh viện để:

Số điện thoại:
Họ và tên:
Năm sinh:
CMND/CCCD/Hộ chiếu:
Địa chỉ hiện tại:
Từ ngày 01/07/2020 đến nay anh /chi có đi đến vùng dịch (Đà Nẵng, Hải Dương, Quảng Nam. Quảng Trị, Hà Nội … ) hay có tiếp xúc gần với người nghi ngờ hoặc mắc bệnh COVID-19 không?
Bạn có dấu hiệu nào dưới đây không?
- Sốt > 38C   
- Đau họng   
- Ho khan   
- Khó thở   
Dấu hiệu khác: